główna zawartość
artykuł nr 1

Dyrekcja

Dyrektor

Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, Prof. PAN

tel: +48-12-295-28-67


Z-ca Dyrektora d/s Naukowych

Dr hab. inż. Maciej Szczerba, Prof. PAN

tel: +48-12-295-28-23


Z-ca Dyrektora d/s Ogólnych

dr hab. Anna Wierzbicka-Miernik, Prof. PAN

tel: +48-12-295-28-51