główna zawartość
artykuł nr 1

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Kadencja 2019-2022


Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR

 

Zastępcy Przewodniczącego Rady

Prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI
Prof. dr hab. inż. Jerzy SOBCZAK

 

Sekretarz Rady Naukowej

Dr hab. Joanna WOJEWODA - BUDKA, prof. PAN

 

Członkowie PAN

1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI
2. Prof. dr hab. inż. Jerzy LIS
3. Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR
4. Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA
5. Prof. dr hab. inż. Henryk PETRYK
6. Prof. dr hab. inż. Paweł ZIĘBA

Członkowie Rady spoza Instytutu

1. Prof. dr hab. inż. Marek BLICHARSKI
2. Prof. dr hab. inż. Jan DUTKIEWICZ
3. Prof. dr hab. inż. Edward GUZIK
4. Prof. dr hab. inż. Marek HETMAŃCZYK
5. Prof. dr hab. inż. Lucyna JAWORSKA
6. Prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI
7. Prof. dr hab. inż. Borys MIKUŁOWSKI
8. Prof. dr hab. inż. Jarosław MIZERA
9. Prof. dr hab. inż. Zbigniew PASZENDA
10. Prof. dr hab. inż. Marek PRZYBYLSKI
11. Prof. dr hab. inż. Jan SIENIAWSKI
12. Prof. dr hab. inż. Jerzy SOBCZAK
13. Prof. dr hab. Danuta STRÓŻ
14. Dr hab. Piotr WILCZEK
15. Prof. dr hab. inż. Waldemar WOŁCZYŃSKI

Samodzielni Pracownicy Instytutu

1. Prof. dr hab. Ewa BEŁTOWSKA - LEHMAN
2. Dr hab. inż. Robert CHULIST, prof. PAN
3. Dr hab. Tomasz CZEPPE, prof. PAN
4. Dr hab. inż. Adam DĘBSKI, prof. PAN
5. Prof. dr hab. inż. Marek FARYNA
6. Dr hab. inż. Przemysław FIMA, prof. PAN
7. Dr hab. inż. Tomasz GANCARZ, prof. PAN
8. Prof. dr hab. inż. Władysław GĄSIOR
9. Dr hab. Marek LIPIŃSKI, prof. PAN
10. Prof. dr hab. Lidia LITYŃSKA - DOBRZYŃSKA
11. Dr hab. inż. Łukasz MAJOR, prof. PAN
12. Dr hab. inż. Roman MAJOR, prof. PAN
13. Dr hab. inż. Wojciech MAZIARZ, prof. PAN
14. Dr hab. Adam MORAWIEC, prof. PAN
15. Prof. dr hab. inż. Jerzy MORGIEL
16. Dr hab. Piotr OZGA, prof. PAN
17. Dr hab. Piotr PANEK, prof. PAN
18. Prof. dr hab. inż. Henryk PAUL
19. Dr hab. inż. Maciej SZCZERBA, prof. PAN
20. Prof. hab. inż. Krzysztof SZTWIERTNIA
21. Dr. hab. Anna WIERZBICKA-MIERNIK, prof. PAN
22. Dr hab. Joanna WOJEWODA - BUDKA, prof. PAN


Przedstawiciele adiunktów i asystentów

1. Dr Aldona MZYK
2. Dr Sylwia TERLICKA
3. Dr Anna WÓJCIK

Przedstawiciel doktorantów

1. Mgr inż. Agnieszka BRZOZA

 

Komisje Rady Naukowej

Komisja ds. oceny aktywności naukowej pracowników
Prof. dr hab. Lidia Lityńska - Dobrzyńska
Dr hab. Marek Lipiński, prof. PAN
Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
Dr hab. inż. Maciej Szczerba, prof. PAN
Dr hab. Anna Wierzbicka - Miernik, prof. PAN

Komisja ds. zatrudniania pracowników naukowych

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prof. dr hab. inż. Bogusław Major
Dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. PAN
Prof. dr hab. Danuta Stróż
Dr hab. Anna Wierzbicka - Miernik, prof. PAN

Komisja ds. przewodów doktorskich

Prof. dr hab. inż. Marek Blicharski
Prof. dr hab. inż. Marek Faryna
Prof. dr hab. inż. Edward Guzik
Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
Prof. dr hab. inż. Bogusław Major
Prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Komisja ds. wniosków o nadanie tytułu profesora

Prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia

Komisja dyscyplinarna orzekająca w sprawach pracowników naukowych

Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski
Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
Dr hab. inż. Przemysław Fima, prof. PAN
Dr hab. Adam Morawiec, prof. PAN
Dr hab. inż. Roman Major, prof. PAN

Komisja dyscyplinarna dla doktorantów

Dr hab. Tomasz Czeppe, prof. PAN
Dr hab. inż. Tomasz Gancarz, prof. PAN
Prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel
Mgr Monika Bugajska
Mgr inż. Gabriela Imbir

Odwoławcza komisja Dyscyplinarna dla doktorantów

Dr hab. inż. Łukasz Major, prof. PAN
Dr hab. Piotr Panek, prof. PAN
Prof. dr hab. inż. Henryk Paul
Mgr inż. Agnieszka Brzoza
Mgr inż. Martyna Strąg