główna zawartość
artykuł nr 1

Udostępnianie informacji publicznej

Informacje publiczne będące w posiadaniu Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium można otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy składać wg załączonego poniżej wzoru. Instytut zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.