główna zawartość
artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko PROFESORA w Pracowni DN-5

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN.

artykuł nr 2

Konkurs na stanowisko PROFESORA w Pracowni DN-1

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN.

artykuł nr 3

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA (Pracownia DN-6)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA.

artykuł nr 4

Konkurs na stanowisko PROFESORA (Pracownia DN-1)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN.

Załączniki:
Załącznik 502 KB
artykuł nr 5

Konkursy na stanowiska ADIUNKTÓW

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkursy na stanowisko ADIUNKTA w Pracowniach: DN1, DN3, DN5 (2 konkursy) i DN7.