główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Anna KORNIEWA-SURMACZ

Dokumenty udostępnione na podstawie art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.)

Utworzony: 2020-10-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-17 08:52

2. Oświadczenie w Sprawie Dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Po...

Dostępność Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk przy ul. Reymonta 25, 30-09 Kraków Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk (http://www.imim.4bip.pl/) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowyc...

Utworzony: 2020-09-18 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 14:09

3. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko PROFESORA w Pracowni DN-5

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN.

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 11:44

4. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko PROFESORA w Pracowni DN-1

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN.

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 11:38

5. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA (Pracownia DN-6)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA.

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-15 12:52

6. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko PROFESORA (Pracownia DN-1)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN.

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 12:25

7. Ogłoszenia o konkursach

Konkursy na stanowiska ADIUNKTÓW

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkursy na stanowisko ADIUNKTA w Pracowniach: DN1, DN3, DN5 (2 konkursy) i DN7.

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 12:22

8. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko PROFESORA (Pracownia DN-2)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN.

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 15:18

9. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko PROFESORA (Pracownia DN-5)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN.

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 12:45

10. Klauzula RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk Tożsamość administratora Administratorem danych jest Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, NIP: 675-000-18-57, Regon: 000326374 Dane kontaktowe administratora Z administratorem można się sk...

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 14:21

11. Udostępnianie Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Informacje publiczne będące w posiadaniu Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium można otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należ...

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 14:19

12. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stypendium naukowe

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: „Związki międzymetaliczne wytwarzane metodami szybkiego i kierunkowego krzepnięcia przeznaczone do zastosowań katalitycznych” Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 14:35

13. Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej

Utworzony: 2019-02-21 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 11:14

14. Rok 2019

Uchwała Rady Naukowej IMIM PAN z dnia 27.09.2019 w sprawie trybu przeprowadzania czy...

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:36

15. Rok 2019

Uchwała Rady Naukowej IMIM PAN z dnia 27.09.2019 w sprawie trybu przeprowadzania czy...

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:33

16. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stypendium naukowe

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie „Wpływ rozkładu orientacji granic ziaren na przewodnictwo jonowe w tworzywach na bazie dwutlenku cyrkonu”. Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 09:38

17. Statut

STATUT INSTYTUTU METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO P...

I. Postanowienia ogólne § 1 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk zwany dalej „Instytutem” jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk. § 2 Instytut działa w szczególności na podstawie: Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 619); Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dnia 24 listopada 2010 r. uchwałą nr...

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:33

18. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: 1. Grzegorz Garzeł e-mail: g.garzel@imim.pl tel. 12 295 28 43 2. Marek Kopyto e-mail: m.kopyto@imim.pl tel. 12 295 28 47

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:28

19. Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

Informujemy, że dnia 6 maja 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.), Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN), Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), ...

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:11

20. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA (Pracownia DN-7)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w IMIM PAN.

Utworzony: 2019-07-16 | Zmodyfikowany: 2019-07-16 14:05