główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia o konkursach

Konkursy na stanowiska ADIUNKTÓW

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkursy na stanowisko ADIUNKTA w Pracowniach: DN1, DN3, DN5 (2 konkursy) i DN7.

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 12:22

2. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko PROFESORA (Pracownia DN-2)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN.

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 15:18

3. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko PROFESORA (Pracownia DN-5)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN.

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 12:45

4. Klauzula RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk Tożsamość administratora Administratorem danych jest Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, NIP: 675-000-18-57, Regon: 000326374 Dane kontaktowe administratora Z administratorem można się sk...

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 14:21

5. Udostępnianie Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Informacje publiczne będące w posiadaniu Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium można otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należ...

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 14:19

6. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stypendium naukowe

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: „Związki międzymetaliczne wytwarzane metodami szybkiego i kierunkowego krzepnięcia przeznaczone do zastosowań katalitycznych” Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 14:35

7. Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej

Utworzony: 2019-02-21 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 11:14

8. Rok 2019

Uchwała Rady Naukowej IMIM PAN z dnia 27.09.2019 w sprawie trybu przeprowadzania czy...

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:36

9. Rok 2019

Uchwała Rady Naukowej IMIM PAN z dnia 27.09.2019 w sprawie trybu przeprowadzania czy...

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:33

10. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stypendium naukowe

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie „Wpływ rozkładu orientacji granic ziaren na przewodnictwo jonowe w tworzywach na bazie dwutlenku cyrkonu”. Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 09:38

11. Statut

STATUT INSTYTUTU METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO P...

I. Postanowienia ogólne § 1 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk zwany dalej „Instytutem” jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk. § 2 Instytut działa w szczególności na podstawie: Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 619); Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dnia 24 listopada 2010 r. uchwałą nr...

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:33

12. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: 1. Grzegorz Garzeł e-mail: g.garzel@imim.pl tel. 12 295 28 43 2. Marek Kopyto e-mail: m.kopyto@imim.pl tel. 12 295 28 47

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:28

13. Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

Informujemy, że dnia 6 maja 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.), Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN), Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), ...

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:11

14. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA (Pracownia DN-7)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w IMIM PAN.

Utworzony: 2019-07-16 | Zmodyfikowany: 2019-07-16 14:05

15. Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, Prof. PAN tel: +48-12-295-28-67 Z-ca Dyrektora d/s Naukowych Dr hab. inż. Maciej Szczerba, Prof. PAN tel: +48-12-295-28-23 Z-ca Dyrektora d/s Ogólnych dr hab. Anna Wierzbicka-Miernik, Prof. PAN tel: +48-12-295-28-51

Utworzony: 2019-02-06 | Zmodyfikowany: 2019-07-03 10:56

16. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko PROFESORA (Pracownia DN-7)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN.

Utworzony: 2019-05-27 | Zmodyfikowany: 2019-05-27 14:29

17. Administracja

Administracja

Dział Finansowo Księgowy Bożena Tomasik Główny Księgowy Aneta Major Zastępca Głównego Księgowego Jolanta Deda Specjalista ds. Księgowości Nina Okwieka Specjalista ds. Księgowości Małgorzata Strojek-Więcek Specjalista ds. Księgowości Sekretariat Celina Siudek Samodzielny Pracownik Administracyjny Dział Organizacji Badań Naukowych Joanna Filipek Specjalista ds. Administracji Aldona Wrona Specjalista ds. Administracji Artur Michałek Specjalista Daniel Szymonik Specjalista Dział Spraw Osobowych ...

Utworzony: 2019-02-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 13:40

18. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko PROFESORA (Pracownia DN-7)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN

Utworzony: 2019-02-27 | Zmodyfikowany: 2019-04-26 10:20

19. Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na stanowisko PROFESORA (Pracownia DN-7)

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w IMIM PAN

Utworzony: 2019-04-26 | Zmodyfikowany: 2019-04-26 10:16

20. Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Kadencja 2019-2022 Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR Zastępcy Przewodniczącego Rady Prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI Prof. dr hab. inż. Jerzy SOBCZAK Sekretarz Rady Naukowej Dr hab. Joanna WOJEWODA - BUDKA, prof. PAN Członkowie PAN 1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI 2. Prof. dr hab. inż. Jerzy LIS 3. Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR 4. Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA 5. Prof. dr hab. inż. Henryk PETRYK 6. Prof. dr hab. inż. Paweł ZIĘBA Członkowie Rady spoz...

Utworzony: 2019-04-24 | Zmodyfikowany: 2019-04-24 11:30