główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN11484
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ5680
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 5680
   Dane podstawowe 352
Organy Instytutu
   Dyrekcja 391
   Rada Naukowa 346
   Administracja 416
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 375
   Uchwały Rady Naukowej IMIM PAN 190
     Rok 2019 275
   Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska 288
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 596
     Przetargi - rok 2019 724
Konkursy na stanowiska naukowe
   Ogłoszenia o konkursach 941
Postępowania o nadanie stopnia naukowego
   Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego 132
   Postępowania o nadanie stopnia doktora 40
Inne
   Klauzula RODO 187
   Udostępnianie Informacji Publicznej 194
   Oświadczenie w Sprawie Dostępności 79
   Redakcja BIP 278