główna zawartość
artykuł nr 1

Wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywanych w  Instytucie Metalurgii i inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego w Krakowie

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16 ustawy Prawo atomowe, wykonywana na podstawie zezwolenia nr D-15137 z dnia 02.03.2004 r. (z Aneksem nr 1 z dnia 24.11.2006r.), wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, polegająca na: stosowaniu w Krakowie przy ul. Reymonta 25 dyfraktometrów rentgenowskich: Philips PV 1830 oraz D8 DISCOVER  nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi oraz na środowisko. Jednocześnie informujemy, iż wykonywanie tej działalności nie powoduje również uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.